Rein Hardangerfjord
- Me berre gjer det!

Gjennom prosjektet Rein Hardangerfjord skal Framtidshavet utvikle en strategi for rydding av marin forsøpling i fjordsystemer –  strategien Clean the Fjords. Målet er å få på plass en god modell for å rydde fjorder i hele verden.

Rein Hardangerfjord er pilotprosjektet der vi gjennomfører for første gang. Prosjektet ble startet og gjennomført for første gang i 2022. Da ble det plukket over 20 tonn med marin plastforsøpling. Det var 2400 frivillige som deltok i tillegg til mange flere aktører som bidro på ulike måter. 

Nå i 2023 skal vi gjennomføre år to av fem. Men hva er vi ute etter med denne aksjonen?

  • Miljøvern – Strategien Clean the Fjords 
  • Folkehelsetiltak – ny kontakt med fjorden 
  • Merkevaren FJORD 
  • Kulturbygging og samskaping
  • Etablere nye samarbeid i fjorden
  • Berekraftig forvalting og utvikling av naturressursane
  • Inspirera til felles planverk i heile fjorden
  • Forskning og innovasjon
 

Det vi lærer i denne prosessen – suksesser eller feil – vil vere eit godt grunnlag for utforminga av ein modell for rydding av fjordsystem – i Norge eller elles i verda.