Program

12.-13. september
Inspirasjonsforedrag for skulane
Sjå foredraget her

14. september
→Fjorden Ung
→Hardangerfjord Future Club

15. september
Ryddeaksjon i heile fjorden

16. september
→Fjorden Aid – konsert til inntekt for saka
Gratis for alle

2023 – 2025
Aksjonen gjentar seg

14. september
Konferanser og foredrag på Salmon Eye

North Sea Scenarios – utgår

 

Fjorden Ung

Sjå stream frå Salmon Eye her: https://youtu.be/TnRPeVBB14Q

1530: Velkommen, frå ungdomsrådene i Sunnhordland og Hardanger, Isak Al Bayati & Elisabeth Brakestad Boge.

1545: Videohelsing frå Bømlo VGS og Sotra VGS
1555: «Opprydding i frivillighetens år» – Inspirasjonsinnlegg ved Hold Norge rent – Astrid Kordal Næss fortel om kva Hold Norge Rent gjer, om Den store Strandryddeuken, og Barnas dag 15. september
1605: «Kvifor ryddar vi fjorden?» Inspirasjonsinnlegg ved Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet- – Ruben Oddekalv & Synnøve Kvamme snakkar litt om plastutfordringa, og inspirerer oss til rydding neste dag.
1615: «Ungdom – Sjømat – Bærekraftig» – Inspirasjonsinnlegg ved Monica Olsen Torsvik som er prosjektleiar i i Sjømatspire & Amanda Bahl som er prosjektleiar i Smak av kysten – Matarena AS
1630: Kandidater til  Fjorden Ung miljøpris. Isak og Elisabeth presenterer dei nominerte
1650: Videohelsing frå Ullapool Sea Savers og Lilly platt i Lillys Plastic Pick up
 

Fjorden Future Club

Transport til og frå Salmon Eye:
Kl. 1730 & 1820 – Avgang til Salmon Eye
Kl. 2240 & 2320 – Retur til Rosendal

1900: Velkomen ved Lennart Fjell. Musikalsk innslag og video v/Tron Jensen

1930-1940: «Kvifor Ryddar vi fjorden?» – Ruben Oddekalv, Norges Miljøvernforbund og Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet

2000-2010: «Plast i havet – Kva treng med for å snu utviklinga?» – Bjørn Einar Grøsvik, Havforskingsinstituttet

2030-2040: Kunnskapsbasert plastrydding – Gunhild Bødtker – NORCE

2100-2110: «Opprydding i frivillighetens år» – Heidi Gromstad – Hold Norge Rent

2130-2140: The importance of beach cleaning and the collection of data – Ann-Helen Ernstsen – Marfo – Senter mot marin forsøpling

2200-2210: «Fra søppel til verdifullt råmateriale»  – Johanna Johansson – Ogoori

2220-2230: Inspirasjonsinnleg  – Eirik Oland – Handelens miljøfond

2230-2235: Avsluttande inspirasjonsord frå Kenneth Bruvik, stiftinga Framtidshavet.4

Rein Hardangerfjord er en del av 

Strandryddeuka og Frivillighetens år.