Bli med å forske på Plast i fisk!

15. september 2022 starter Rein Hardangerfjord – prosjektet som har som mål å rydde Hardangerfjorden for plast. NORCE skal forske på effekten plastrydding har på livet i fjorden. Og du kan bidra! Dersom du fanger fisk i fjorden vil vi gjerne at du undersøker magesekken for plast og rapporterer om dine funn – om du finner plast eller ikke.

Dette giør du når du har fanget fisk:
Noter GPS koordinatene for fangststedet. Ta et bilde av fisken før du sløyer den, med en synlig målestokk for avlesing av lengde på fisken. Om du har mulighet, noter også vekten. Undersøk mageinnholdet og ta bilde av eventuell plast du finner.
 
Tusen takk for at du bidrar til miljøforskning!