Rein Hardangerfjord
- Me berre gjer det!

Dette er strategien til Stiftelsen Framtidshavet “Clean the Fjords”. Målet er å få på plass en god modell for å rydde fjorder i Norge og globalt. Rein Hardangerfjord vert presentert som verdas største ryddeaksjon på ein dag – men er eigentleg ein del av eit femårig prosjekt for å rydde fjorden. Og kva er vi ute etter med denne aksjonen?

  • Miljøvern – Strategien Clean the Fjords 
  • Folkehelsetiltak – ny kontakt med fjorden 
  • Merkevaren FJORD og 
  • Kulturbygging og samskaping
  • Etablere nye samarbeid i fjorden
  • Berekraftig forvalting og utvikling av naturressursane
  • Inspirera til felles planverk i heile fjorden
  • Forskning og innovasjon

Slik sett er Rein Hardangerfjord også verdas størst ryddepilot. For det vi lærer i denne prosessen – suksesser eller feil – vil vere eit godt grunnlag for utforminga av ein modell for rydding av fjordsystem – i Norge eller elles i verda.

Me berre gjorde det!

Ein utruleg vellukka aksjon er over. Takka vera 2381 frivillige fordelt på 168 aksjonar langs heile fjorden klarte me å rydda 1004 km strandlinje og

Les meir »