Oversikt over kommunene

Vi har 12 kommunar langs heile Hardangerfjorden som er med i prosjektet – frå innerst i Ulvik og Eidfjord, til ytterst i Sveio og på Bømlo. Kvar av desse kommunane har ein eller fleire kommunekoordinatorar som kan hjelpa deg med informasjon lokalt. 

Tryggleik er viktig!

Husk alltid tryggleik først når du ryddar.
Er du aksjonsleiar ber me deg laste ned vår beredskapsplan og gjere deg kjent med den.

Marfo har utvikla ein veileder som skildrar god praksis for opprydding av marin forsøpling.
Veilederen er for aksjonseigarar og ryddepersonell, men kan også være nyttig for andre som skal rydde. I veilederen finn du artiklar med relevant bakgrunnsstoff og sjekklister. Det fins ei sjekkliste for deg som er arrangør av ein ryddeaksjon, og ein for ryddepersonell.

Bømlo

Lena Borgen Waage
lene.borgen.waage@bomlo.kommune.no

Sveio

Åshild Irene Lie
537 480 55
ashild.irene.lie@sveio.kommune.no

Eidfjord

Arne Bu
971 932 11
arne.bu@eidfjord.kommune.no

Kvinnherad

Linda Hjelmeland 452 95 557 linda.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no

Tysnes

Per Verner Aase
995 65 928
per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Ulvik

Lars Præstiin
400 071 55
lars.prestiin@ulvik.kommune.no

Stord / Fitjar

Jorunn Kårvatn
534 585 00
joka@fitjar.kommune.no
Koordinator fram til 28/2
Marlene Sørli
malsor@fitjar.kommune.no
Koordinator frå 28/2

Ullensvang

Torkjell Tolo
975 193 58
torkjell.tolo@ullensvang.kommune.no

Kvam

Jon Nedkvitne 
979 532 74
jone@kvam.kommune.no

Voss

Torbjørg Austrud
918 742 00
torbjorg.austrud@voss.herad.no