Bli med på aksjonen

På fem år ønskjer me å få ein reinare Hardangerfjord, og treng all den hjelp me kan få. Årets ryddeaksjon foregår i Strandryddeuka 15. september.
Blir du med som registrert frivillig vil du og ha gratis inngang på konserten Fjorden Aid 16. september i Rosendal. Årets aksjon er også en del av Frivillighetens år.

Om registrering av ryddeaksjonar

Alle frivillige kan no melde seg på Rein Hardangerfjord enten i Sone 1, 2 eller 3. 

Sone 1 er områda langs Bømlo, Sveio og Stord. 
Sone 2 er Kvinnherad, Kvam, Ullensvang og Tysnes.
Sone 3 er områda rundt Ulvik, Eidfjord og Voss. 

Slik blir du med

Registrer deg eller logg inn
på Ryddenorge.no

Meld deg på Rein Hardangerfjord:

 Sone 1

Sone 2

Sone 3

Husk å melde deg
Fjorden Aid.

REGISTRER din Eigen Aksjon

Du kan sjølvsagt også registrere din eigen eller laget ditt sin ryddeaksjon.
Her finner du ein oversikt over korleis du går fram på Ryddenorge.no og appen. 

Når du registrerer aksjonen din skal du knytte Rein Hardangerfjord til aksjonen din under punkt 5 – Informasjon. 

Rein Hardangerfjord er en del av 

Strandryddeuka og Frivillighetens år.