Bli med å forske på plast i fisk!

15. september 2022 starter Rein Hardangerfjord – prosjektet som har som mål å rydde Hardangerfjorden for plast. NORCE skal forske på effekten plastrydding har på livet i fjorden. Og du kan bidra! Dersom du fanger fisk i fjorden vil vi gjerne at du undersøker magesekken for plast og rapporterer om dine funn – om du finner plast eller ikke.

Dette giør du når du har fanget fisk:
Noter GPS koordinatene for fangststedet. Ta et bilde av fisken for du sløyer den, med en synlig målestokk for avlesing av lengde på fisken. Om du har mulighet, noter også vekten. Undersøk mageinnholdet og ta bilde av eventuell plast du finner.

Skjema for innsending finner du her.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fleire nyhende

Me berre gjorde det!

Ein utruleg vellukka aksjon er over. Takka vera 2381 frivillige fordelt på 168 aksjonar langs heile fjorden klarte me å rydda 1004 km strandlinje og

Fjorden Ung miljøpris

Vinnarar av Fjorden Ung miljøpris

Ungdomsråda i Hardanger og i Sunnhordland, representert ved Isak Al Bayati og Elisabet, fann verdige vinnarar av verdas første Fjorden Ung Miljøpris – Nils Ivar

Fjorden Aid

Ikkje i Rosendal? Få med deg Fjorden Aid konserten live her på stream: