Kva skjer med plasten me samlar inn?

Plasten som blir samla inn under aksjonen skal utnyttast på best mogleg måte. Dette vil vil den innovative miljøbedrifta Ogoori AS seg av under Rein Hardangerfjord.

Rune Gaasø er strategiansvarleg i Ogoori, og brenn sterkt for å tenkje sirkulær økonomi knytt til plasten vi finn i hav og fjord: «Vi tar imot plast fra strandrydding og sørgjer for at all plast som kan brukast ikkje blir brent eller hamnar som søppel igjen. Vi tek ansvar for plasten, og du kan få bruke den om igjen, og til og med leige den,» seier Rune. All plast som vert samla inn av oss vert registrert, granulert og evaluert av ein tredjepart. Slik sikrar vi sporbarheit og materialkvalitet. Alle ledd i plasten si reise vert registrert i ein sikra blokkjede.

Ved å vidare bruke resirkulært plast i nye produkt er ein med å finansiere vidare strand-rydding, og ein tek i bruk ein sirkulær forretningsmodell. Dermed gjev du tilbake til frivilligheit, natur og miljø.

Rein Hardangerfjord er et unikt prosjekt i et unikt landskap der de som bur rundt fjorden tek tak og rydder opp. Då syns vi i Ogoori det er bra at alt det arbeidet også kan leie til at delar av den oppsamla plasten kan brukast til noko fornuftig. Difor vil vi sortere og oppsirkulere den plasten som er kan gjenbrukast fra ryddeaksjonane, og ta vare på historiene om dei som rydder.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fleire nyhende

Me berre gjorde det!

Ein utruleg vellukka aksjon er over. Takka vera 2381 frivillige fordelt på 168 aksjonar langs heile fjorden klarte me å rydda 1004 km strandlinje og

Fjorden Ung miljøpris

Vinnarar av Fjorden Ung miljøpris

Ungdomsråda i Hardanger og i Sunnhordland, representert ved Isak Al Bayati og Elisabet, fann verdige vinnarar av verdas første Fjorden Ung Miljøpris – Nils Ivar

Fjorden Aid

Ikkje i Rosendal? Få med deg Fjorden Aid konserten live her på stream: