Takk for at du har rydda!

Ein utruleg godt gjennomført aksjon er over for denne gong.
Det er framleis nokre stader der avfallssekkar ikkje er henta.
Meld frå på e-post til kommunekoordinator kor avfallssekkane er plassert
slik at me får henta alt saman og sortert avfallet.

Kvifor ryddar ME?

Me ryddar fjorden for miljøet sin del – for å gjere den reinare, meir berekraftig, og levedyktig. Ryddinga er også viktig for folket og folkehelsa i fjorden, for merkevaren Hardangerfjorden og for å bygga felles kultur. Ryddinga skapar nye samarbeid og nettverk, og inspirerer til innovasjon og utvikling. Rein Hardangerfjord skapar kjærleik til fjorden.

Bli med

No har du sjansen til å bidra i lag med andre. For at vi skal få mest mulig ut av Rein Hardangerfjord, må alle som skal vere med i aksjonen registrere seg som frivillig i ein ryddeaksjon i Ryddenorge.no evt også Renthav.no. Her kan du også registrere din egen ryddeaksjon. For at du skal få billett til Fjorden Aid, må du vere registrert som ryddar i Ryddenorge.no.

Program

Programmet er konsentrert til å vere under Hold Norge Rent sin Strandryddeuke i september. Sjølve ryddeaksjonen er kun ein dag, men det er mykje anna spanande som også skjer denne veka. Her vil det koma nyheiter utover sommaren.